thùng rác nhựa

Đang xem 1/5 trang. Tổng số: 60 bản ghi được tìm thấy.

thùng rác nhựa

Thùng rác nhựa 240L

Thùng rác nhựa HDPE

Thùng rác nhựa 240 lít thích hợp đặt ở nơi thu gom rác tập trung của chung cư, khuôn viên khu công nghiệp, nhà máy, công viên, ...

Thùng rác nhựa 660 lít

Thùng rác nhựa HDPE

Thùng rác nhựa HDPE 660 lít thích hợp đặt ở nơi thu gom rác tập trung của chung cư, khuôn viên khu công nghiệp, nhà máy, công ...